منو
logo2

وکیل دماوند

دعاوی حقوقی دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن‌ها برای اشخاصی که از قوانین و مقررات اطلاع ندارند به آسانی و سرعت میسر نمی‌گردد. بدین ترتیب استفاده از تجربه و تخصص وکیل دماوند در دعاوی حقوقی همواره توصیه می‌گردد. موسسه حقوقی زعفری رحقی با همکاری بهترین وکیل دماوند و وکیل حقوقی دماوند آماده ارائه خدمات وکالتی و مشاوره‌ای تخصصی حقوقی به همشهریان گرامی می‌باشد.
وکیل دماوند

دعاوی حقوقی دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آن‌ها برای اشخاصی که از قوانین و مقررات اطلاع ندارند به آسانی و سرعت میسر نمی‌گردد. بدین ترتیب استفاده از تجربه و تخصص وکیل دماوند در دعاوی حقوقی همواره توصیه می‌گردد. موسسه حقوقی زعفری رحقی با همکاری بهترین وکیل دماوند و وکیل حقوقی دماوند آماده ارائه خدمات وکالتی و مشاوره‌ای تخصصی حقوقی به همشهریان گرامی می‌باشد.

وکیل دماوند

احاطه به شیوه تنظیم دادخواست‌ها و لوایح و شکایات انتخاب اسناد و سایر ادله و استناد به آنها، ارائه دفاعیات و همچنین اقدام لازم به ترتیب در مهلتی که قانون تعیین نموده است لازمه اثبات و احقاق حق افراد در دادگستری می‌باشد. وکیل دماوند می‌گوید بنابراین پیش از وارد شدن به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص و وکیل دماوند مشورت نمایید و بدون ارزیابی ادله و مدارک در دعاوی حقوقی وارد نگردید. چراکه مسائل حقوقی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و عدم رعایت مقررات شکلی و ماهیتی در دعاوی حقوقی بعضا موجب ورود خسارات جبران نا‌پذیر و شکست در دعوی می‌شود. وکیل دماوند بیان می‌کند در حقیقت هر گاه شخصی مدعی شود که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود در محاکم قضایی صلاحیت دار اقامه دعوی کند. وکیل دماوند همچنین اشاره می‌کند بنابر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق اقامه دعوی را به رسمیت شناخته است، مقرر می‌دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نمایند. وکیل دماوند ادامه می‌دهد برای برسی دقیق مسائل مربوط به هر دعوای حقوقی استفاده از تخصص و تجربه وکیل دماوند همواره توصیه می‌شود. موسسه حقوقی زعفری با در اختیار داشتن بهترین وکیل دماوند و وکیل حقوقی دماوند آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای تخصصی به شهروندان گرامی می‌باشد.

وکیل دماوند

وکیل حقوقی دماوند

دعوی در اصطلاح حقوقی به معنای حق مراجعه به مراجع صلاحیت دار جهت احقاق حق تضییع شده می‌باشد. وکیل دماوند می‌گوید در عین حال برای اقامه دعوی، یعنی اجرای حق مزبور شرایطی لازم است که اگر وجود نداشته باشد باعث صدور قرار رد دعوی یا عدم استماع حسب امر می‌گردد. وکیل حقوقی دماوند ادامه می‌دهد به عنوان مثال یکی از شرایط اقامه دعوی اهلیت قانونی است. شخصی که اقامه دعوی می‌نماید بایستی طبق قانون از اهلیت برخوردار باشد یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد. وکیل مهاجرت دماوند ادامه می‌دهد حتی می‌توان گفت از شرایط اقامه دعوی، ذی‌نفعی خواهان است. به این معنی که در صورت صدور حکم علیه خوانده، نفعی نصیب خواهان شود. وکیل حقوقی دماوند همچنین می‌گوید شخص در صورتی در دعوی ذی‌نفع شمرده می‌شود که نفع ادعا شده دارای ویژگی‌هایی باشد. وکیل دماوند بیان می‌کند در واقع نفع بایستی حقوقی و مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد. وکیل حقوقی دماوند همچنین اشاره می‌کند احراز سِمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری، اقامه دعوای می‌کند از دیگر شرایط فوق می‌باشد. وکیل مهاجرت دماوند تصریح می‌کند موضوعات حقوقی عمدتا ناظر بر قوانین متعددی می‌باشد که تسلط بر آن‌ها از عهده افراد عادی خارج است به همین مناسبت استفاده از علم و تجربه وکیل حقوقی دماوند باعث می‌شود تا با آسودگی خیال و بدون دغدغه فکری در دعوای حقوقی پیروز گردید و حق تضییع شده خود را بازیابید.

وکیل ملکی دماوند

شهرستان دماوند با توجه به ظرفیت‌ بالای خود در حوزه املاک و مستغلات از جمله شهرستان های تابعه استان تهران می‌باشد که اهمیت بهره‌گیری از وکیل ملکی دماوند را دوچندان می‌نماید. وکیل ملکی دماوند می‌گوید در واقع طبق ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر قابل انتقال نباشد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم آسیب یا نقص خود مال یا محل آن شود مانند ملک و آپارتمان. وکیل ملکی دماوند می‌گوید مالکیت مهمترین حق عینی است و طبق ماده ۳۰ قانون مدنی بیانگر حقی است میان شخص و شیء است که به او حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را می‌دهد.

در قوانین شهرداری و شهرسازی که حق مالکیت را تا حدودی محدود نموده است، حقوقی را برای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده‌ شهر پیشبینی نموده است. وکیل ملکی دماوند همچنین بیان می‌کند در قانون نوسازی و عمران شهری درباره تصرف و خرید املاک مردم به منظور اجرای طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و نحوه استفاده از اراضی داخل در محدوده شهر‌ها مقرراتی پیشبینی شده است. وکیل ملکی دماوند می‌گوید به عنوان مثال ارزیابی زمین ها و ساختمان‌هایی که به تصرف شهرداری در می‌آید طبق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ صورت می‌گیرد. وکیل ملکی دماوند بیان می‌کند بدین ترتیب در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق میان شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت گردد.

موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است. وکیل ملکی دماوند همچنین اشاره می‌کند از این رو، اکیدا توصیه می‌شود که افراد برای انجام امور حقوقی خود و پیش از هر اقدامی، حتما به وکیل ملکی دماوند مجرب و وکیل خوب دماوند مراجعه نموده و اقدامات و دعاوی حقوقی خود را با مشورت و به وسیله آنان پیگیری نمایند.

وکیل دماوند

وکیل طلاق دماوند

از جمله اتفاقاتی که ممکن است در زندگی مشترک زوجین به وقوع بپیوندد، پدیده طلاق و جدایی می‌باشد. وکیل طلاق دماوند می‌گوید طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود. وکیل طلاق دماوند ادامه می‌دهد در حقیقت طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب شوهر است.

قانون مدنی اسباب و موجباتی که به استناد آن می‌توان اقدام به طلاق نمود را بیان کرده است. وکیل طلاق دماوند می‌گوید به عنوان مثال زوجه در موارد خاصی طبق مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند وکیل دماوند همچنین بیان می‌کند حتی زوجین می‌توانند تحت شرایط خاصی که قانون معین نموده است درباره طلاق توافق کنند. وکیل در دماوند بیان می‌کند علاوه بر موارد فوق در قانون مدنی موارد دیگری نیز هستند که طبق قانون می‌توان تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمود. وکیل طلاق دماوند می‌گوید از جمله ابتلاء به امراض صعب العلاج که به زندگی مشترک خللی وارد آورد یا ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد وکیل طلاق دماوند همچنین اشاره می‌کند ترک زندگی مشترک توسط یکی از زوجین برای مدت طولانی یا حتی صدور حکم قطعی محکومیت هر یک از زوجین که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد و موارد دیگری که در قانون به آن اشاره نموده است. وکیل خانواده دماوند متخصص از یک موسسه حقوقی معتبر می‌گوید با توجه به تخصصی بودن موضوعات حقوقی، کمک گرفتن از وکیل طلاق دماوند و وکیل حقوقی دماوند امری بدیهی به نظر می‌رسد.

طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی بیان شده است، عدم رعایت شرایط و تشریفات فوق در قانون موجب بطلان طلاق می‌گردد. وکیل طلاق دماوند می‌گوید به علاوه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ارجاع به داوری و اجازه دادگاه را نیز لازم دانسته است‌. بهترین وکیل دماوند اشاره می‌کند از جمله تشریفات طلاق که در قانون حمایت خانواده به آن اشاره شده است، صدور گواهی امکان سازش می‌باشد. وکیل در دماوند بیان می‌کند بر این اساس طبق ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ زن یا شوهر بایستی برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق، مبادرت به طلاق و ثبت آن نماید. وکیل خوب دماوند همچنین می‌گوید طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده و ماده واحده‌ جدید، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است.

همانگونه که بیان شد شرایط و تشریفات طلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وکیل کیفری دماوند می‌گوید بدین ترتیب آگاهی از تشریفات قانونی فوق موجب تسریع در فرآیند طلاق و جلوگیری از صرف هزینه‌های بالا می‌شود. بهترین وکیل دماوند تصریح می‌کند موسسه حقوقی زعفری رحقی در پاکدشت با عنایت به موارد فوق و به منظور تامین بخشی از نیازهای حقوقی و ارائه خدمات وکالتی به شهروندان در گشودن گره‌ها و مشکلات حقوقی مردم و با هدف کمک به دستگاه قضایی برای انجام رسیدگی‌های عادلانه از سال 1387 فعالیت خود را در پاکدشت آغاز نمود. وکیل در دماوند می‌گوید با توجه به تخصصی بودن امر بهره‌ گیری از وکیل طلاق دماوند و وکیل حقوقی دماوند اکیدا توصیه می‌گردد. چراکه اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل طلاق دماوند و وکیل خوب دماوند موجب جلوگیری از مشکلات حقوقی و کاهش دعاوی حقوقی در محاکم قضایی می‌شود.

آدرس وکیل دماوند

شهروندان گرامی، در صورت تمایل می‌توانند از طریق غیر حضوری و مشاوره آنلاین و یا با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی موسسه حقوقی زعفری رحقی به آدرس شهرستان پاکدشت، بلوار شهدای رحیمی، جنب حوزه علمیه ی امام صادق ع پلاک ۵۷۳ طبقه دوم از خدمات حقوقی و وکالتی این مؤسسه حقوقی برخوردار گردند.

نتیجه گیری:

موضوعات حقوقی بسیار پیچیده و تخصصی است. اگر به دنبال وکیل دماوند یا وکیل خوب دماوند و بهترین وکیل دماوند هستید می توانید با استفاده خدمات مشاوره حقوقی موسسه حقوقی زعفری در شهرستان دماوند از خدمات این مؤسسه در موضوعات مختلف حقوقی استفاده نمایید.

وکیل دماوند

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.