منو
logo2

نکاتی در خصوص پیش خرید ملک

پیش خرید ملک

۱-بررسی جواز ساخت مالک
۲- اگر پیش خرید شما از سازنده هست، حتما بررسی کنید که آیا سازنده حق فروش داشته یا خیر و همچنین آیا به تمام تعهداتش در مقابل مالک در زمان تعیین شده عمل کرده است یا خیر؟
۳- بررسی تقسیم نامه مالک و سازنده در خصوص اینکه آیا پیش فروشنده مالک آن واحد می باشد یا خیر؟
۴- در صورتیکه برای پرداخت ثمن چک صادر کردید، پاس شدن چک ها را منوط به پیشرفت فیزیکی کنید.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.