منو
logo2

محمود زعفری رحقی

محمود زعفری رحقی

وکیل پایه یک دادگستری

 کارشناس ارشد حقوق

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

موسس و مدیر موسسه

مقالات:

🔹 وجه التزام چیست؟

🔹 یادداشتی بر حواشی فوت مهسا امینی

🔹 نقدی بر ماده‌ی ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه

ویدئوهای آموزشی:

🔹 تغییر کاربری اراضی کشاورزی

🔹 خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه

🔹 خسارت ناشی از تصادف رانندگی

🔹 خسارت ناشی از پارک در محل غیرمجاز

🔹 حضانت فرزندان

🔹 حضانت چیست؟

🔹مصلحت فرزند در حضانت

🔹 انتقال حضانت فرزند

🔹 ازدواج مادر و حضانت

🔹 ممانعت از ملاقات فرزند

🔹 نفقه فرزند بعد از طلاق

🔹 حق کسب و پیشه

🔹سرقفلی منقول است یا غیر منقول؟

🔹 سرقفلی بعد از فوت

🔹 آیا دکه ها و غرفه های تجاری مشمول حق سرقفلی می شوند؟

🔹 واگذاری حق سرقفلی به اشخاص ثالث

🔹 حق سرقفلی مختص املاک تجاری است

🔹 حق سرقفلی مختص فعالیتهای تجاری است

🔹 تخلیه ملک تجاری

🔹 حق سرقفلی برای اشخاص حقوقی

🔹 شهرهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

🔹 تخلیه ملک تجاری برای تخریب و نوسازی

🔹 تخلیه ملک تجاری با پرداخت نصف حق سرقفلی

🔹 تخلیه ملک تجاری با پرداخت کامل حق سرقفلی

🔹 تمکین چیست؟

🔹 تمکین در ازدواج موقت

🔹 عدم تمکین در دوران عقد (حق حبس)

🔹 عدم تمکین (خوف از ضرر و زیان)

🔹 عدم تمکین (آماده نبودن مقدمات تمکین)

🔹 راههای اثبات عدم تمکین زن

🔹 مهریه زن در صورت عدم تمکین

🔹 مدت زمان عدم تمکین زن

🔹 رابطه حق حبس و تمکین

🔹 تمکین دروغین

🔹 سوالات قاضی در جلسه تمکین

🔹 عدم تمکین

🔹 مشاعات آپارتمان

🔹 قانون نگهداری سگ در آپارتمان

🔹 قانون پارکینگ آپارتمان

🔹 قرارداد پیش فروش آپارتمان

🔹 قانون پیش فرش آپارتمان

🔹 شرایط فسخ پیش فروش آپارتمان

🔹 مجازات عدم پرداخت شارژ آپارتمان

🔹 نقل و انتقال آپارتمان

🔹 نقل و انتقال پارکینگ

🔹 شارژ آپارتمان خالی

🔹 قانون تملک آپارتمان ها

🔹 تعمیرات مشاعات آپارتمان

🔹 آیا مدیریت ساختمان اجباری است؟

🔹 قانون پارک موتور در پارکینگ آپارتمان

🔹 وجه التزام چیست؟

🔹 وجه التزام قراردادی

🔹 وجه التزام در قرارداد کار

🔹 وجه التزام در چک

🔹 وجه التزام در قرارداد اجاره

🔹 وجه التزام نامتعارف

🔹 وجه التزام در تعهدات پولی

🔹 مبایعه نامه چیست؟

🔹 مجازات جعل مبایعه نامه

🔹 عسر و حرج

🔹 عسر و حرج مهریه

🔹 اثبات عسر و حرج با شاهد

🔹 اثبات عسر و حرج با قسم

🔹 مستثنیات دِین

🔹 اعتبار مبایعه نامه عادی در دادگاه

🔹 اقاله چیست؟

🔹 تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم آنی است

🔹 حقوق زارعانه چیست؟

🔹 اثبات حقوق زارعانه

🔹 مطالبه حقوق زارعانه

🔹 انتقال حقوق زارعانه

🔹 محاسبه حقوق زارعانه

🔹 صدور سند رسمی حق زارعانه

🔹 توقیف حق زارعانه

🔹 نکات مهم برای تنظیم قرارداد

🔹 طرح دعوا به طرفیت اشخاص حقوقی

🔹 شرایط صدور دستور تخلیه مورد اجاره

🔹 مطالبه مهریه از ورثه

🔹 وصول هزینه های مشترک در شهرک های صنعتی

🔹 طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی

🔹 انحلال قرارداد اجاره

همه حقوق این سایت برای مؤسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.