منو
logo2

لزوم امضای دو شاهد در قراردادهای اجاره

لزوم امضای دو شاهد در قرارداد اجاره

🔹قراردادهای اجاره را همواره با حضور دو شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کرده‌اند منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.‌

🔹 توجه داشته باشید در صورت تمدید مدت و پشت‌نویسی قرارداد، امضای دو شاهد ضروری می‌باشد.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.