منو
logo2

عسر و حرج مهریه

🔹یکی از موضوعات مهم در قوانین به ویژه قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مهریه می‌باشد.

🔹در واقع مهریه یکی از حقوق مالی زن است که به موجب ازدواج و جاری شدن صیغه نکاح دائم یا موقت به زن تعلق می‌گیرد.

🔹کسی که به پرداخت مهریه محکوم می‌شود در صورت ناتوانی از پرداخت مهریه و اثبات این ناتوانی و نداشتن مال می‌تواند از مزایای عسر و حرج مهریه یا تقسیط استفاده کند.

🔻مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از کادری متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی و خانواده در سراسر کشور می‌تواند در تمام مراجع قضایی همراه و همیار شما باشد.

همه حقوق این سایت برای مؤسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.