منو
logo2

شرایط صدور دستور تخلیه مورد اجاره

🔹مالک (موجر) وقتی می‌تواند برای تخلیه ملک استیجاری خود اقدام کند که شرایط آن مهیا باشد. در این صورت باید با مراجعه به مرجع صالح درخواست دستور تخلیه ملک خود را مطالبه کند.

🔹در این کلیپ شرایط صدور تخلیه مورد اجاره و مرجع رسیدگی به این درخواست، بیان شده است.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.