منو
logo2

دادخواست چیست

🔹دادخواست سندی یا برگه‌ای است که افراد با استفاده از آن دادخواهی خود را به مراجع قضایی ارائه می‌کنند.به بیان دیگر شکایتی است که به مراجع قضائی به صورت کتبی یا شفاهی ارائه می‌شود.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.