منو
logo2

تخلیه ملک استیجاری

تخلیه ملک استیجاری

🔹مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر، پس از انقضای مدت اجاره، بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه ملک در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

همه حقوق این سایت برای مؤسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.