منو
logo2

اعتبار مبایعه نامه عادی در دادگاه

🔹در عصر معاصر در ابتدای امر انعقاد قرارداد بیع بین خریدار و فروشنده، مفاد توافقات به عمل آمده در خصوص معامله را بر روی برگه مخصوص ثبت می نمایند تا به واسطه تنظیم این سند بتوانند در آتیه مالکیت خود در مال مورد معامله را اثبات و از بروز مشکلات بعدی پیشگیری کنند. به این سند مبایعه‌نامه گفته می‌شود.

⁉️ اما سوال اینحاست که آیا مبایعه های عادی در دادگاه دارای اعتبار است یا خیر؟

🔹در این کلیپ ضمن پاسخ به این سوال به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.