منو
logo2

ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود

ما در این مقاله قرار است درباره این‌که ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود را با جدیدترین قوانین توضیح دهیم. در مورد انحصار وراثت و تقسیم ارث مادری افکار خلاف واقع زیادی وجود دارد که در این مقاله به وضوح بیان می‌شود.

ما در این مقاله قرار است درباره این‌که ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود را با جدیدترین قوانین توضیح دهیم. در مورد انحصار وراثت و تقسیم ارث مادری افکار خلاف واقع زیادی وجود دارد که در این مقاله به وضوح بیان می‌شود.

در ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود تقسیم ارث مادر به فرزندان تفاوتی با تقسیم ارث پدری ندارد وراث ذکور پسران دو برابر دختران ارث می‌برند و همچنین در صورتی که مادر فوت کرده باشد در تقسیم ارث طلا نیز همین منوال است.

در نظر داشته باشید در صورتی که قصد تقسیم ارث مادری دارید متخصص انحصار وراثت و تقسیم ارث مادری به شما کمک شایانی می‌توانند بکند تا به طور دقیق و سریع و به موقع انجام شود. بدون نیاز به حضور شما. وکلای متخصص موسسه حقوقی زعفری نیز می‌توانند در این زمینه کمک شایانی به شما نمایند.  برای اطلاع از راه‌های ارتباطی با وکلای مجرب و مشاوران حقوقی خود در موسسه حقوقی زعفری اینجا را کلیک کنید.

ارث مادری چگونه تقسیم می شود

فهرست مطالب این مقاله

۱ ـ تعریف ارث

۲ ـ کلیات ارث

۳ـ ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود

ـ قانون در مورد تقسیم ارث مادری

ـ سهم الاث اولاد دختر در تقسیم ارث مادری

ـ سهم الاث اولاد پسری در تقسیم ارث مادری

۴ـ قوانین انحصار وراثت بر تقسیم ارث مادری

۵ ـ جمع‌بندی

1 ـ تعریف  ارث

وکیل تهران می‌گویند ارث در لغت به معنای انتقال غیر ارادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه و باقیمانده چیزی نیز می‌باشد. قانون گذار قانونگذار از ارث در ماده ۱۴۰ قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک نام برده است. وکیل پاکدشت ادامه می‌دهد: در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است برخی آن را به معنای ترکه و اموال که از متوفی به جا می‌ماند دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن را انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث او می‌دانند.

وکیل لواسان توضیح می‌دهد: ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌داند. به هر ترتیب قانونگذار در کلام خود ارث را در هر سه مفهوم یاد شده به کار برده است کسی که ارث می‌برد وارث و متوفی را مورث و اموال را دارایی متوفی در حین فوت وی را ترکه می‌نامد.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از کادری متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی ، کیفری ،ثبتی ،ملکی، خانواده و همچنین امور مربوط ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود می‌تواند در تمام مراجع قضایی همراه و همیار شما باشد.

ارث مادری چگونه تقسیم می شود

۲ـ کلیات ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود در طبقات ارث

وکیل بهارستان می گوید: موجب دو امر است یا نسبی است و یا سببی به افراد طبق طبقات ارث از فرد متوفی ارث می‌برد اشخاص که موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند

طبقه اول: درجه اول پدر، مادر، اولاد و درجه دوم اولاد اولاد آنها هرچی اولاد پایین‌تر رود یک درجه بیشتر می‌شود.

طبقه دوم: درجه اول. اجداد پدربزرگ‌ها و  مادربزرگ‌ها.  و برادر و خواهر درجه دوم اولاد آنها هرچه اولاد پایین‌تر رود یک درجه بیشتر می‌شود.

طبقه سوم: درجه اول اعمام (عموها) و عمات (عمه ها) واخوال (دایی ها) وخالات (خاله ها) درجه دوم . اولاد آنها (عموزاده‌ها عمه زاده‌ها دایی‌زاده‌ها و خاله زاده‌ها و هرچی اولاد پایین‌تر رود یک درجه بیشتر می‌شود)

وکیل اسلامشهر می گوید: وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

وکیل رباط‌کریم اضافه می‌کند: اگر در شخص واحد موجبات متعدد ارث جمع شود به جهت تمام آنها  موجبات ارث می‌برد به این مفهوم که اجتماع خویشاوندی متعددی در یک ردیف قرار دارد که دو حالت دارد:

1 ـ  اجتماع موجبات متعدد نسبی و سببی مثل اینکه زن و شوهر دختر عمو و پسر و پسر عموی هم باشند.

2 ـ اجتماع موجبات متعدد نسبی که ممکن است اجتماع دو یا بیش از دو موجب نسبی باشد مثل اینکه شخصی هم خواهرزاده مادری و هم برادرزاده پدری متوفی باشد مگر اینکه اجتماع خویشاوندی در ردیف‌های متفاوت باشد و بعضی از آنها مانع دیگری باشد مانند اینکه برادر متوفی پسرخاله او هم باشد که در این صورت  از جهت عنوان مانع می‌برد که در مثال فوق اگر به عنوان برادر ارث ببرد مانع ارث بری خاله زاده‌های اوست بنابراین فقط به عنوان برادر ارث می‌برد.

وکیل دادگستری یکی از دو بال فرشته عدالت است. ما وکلای حقوقی زعفری رحقی سوگند یاد کرده‌ایم تا در این جایگاه الهی در به پرواز درآوردن فرشته عدالت کوشات باشیم. انتخاب شما در راه رسیدن به این مقصود در کنار الطاف پروردگار عالم، توشه راه ما خواهد بود.

۴- ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود در قانون

مقررات مدنی شرایطی را برای تقسیم ارث بیان می‌نماید مطابق این شرایط اگر مادر فوت نماید به ورثه او منحصر به یک  باشد یا چند فرزند باشد به صورت زیر تقسیم می‌شود :

ـ متوفی (مادر) یک پسر یا یک دختر داشته باشد تمام اموال به او می‌رسد

ـ اگر مادر فقط چند فرزند پسر داشته باشد اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود

ـ اگر متوفی مادر چند دختر داشته باشد ارث به طور تساوی بین آنها تقسیم می‌شود و اگر یک دختر داشته باشد تمام ارث به او می‌رسد

ـ اگر مادر چند فرزند دختر و چند پسر داشته باشد پسران دو برابر دختران سهم می‌برد

وکیل قم بیان می‌دارد در تقسیم ارث مادر در طلای مادر با اموال دیگر هیچ تفاوتی نداشته و مثل بقیه اموال مادر بین وراث تقسیم می‌شود.

ارث مادری چگونه تقسیم می شود

سهم ارث دختر از ارث مادری

۱ ـ چنانچه مادر یک دختر داشته باشد همه ث به او می‌رسد

۲ ـ اگر مادری که فوت شده یک فرزند و مادر هم داشته باشد یک ششم ترکه به مادر ایشان چهار ششم به فرزند دختر می‌رسد یک ششم مابقی تقسیم بر ۵ می‌شود که مجدداً یک پنجم به مادر چهار پنجم به فرزند دختر می‌رسد.

۳-اگر متوفی (خانم) مادر و پدر دختر و پسر داشته باشد یک ششم به پدر یک ششم مادر چهار ششم بین فرزندان تقسیم می‌شود.

سهم الارث فرزند پسر در ارث مادری

۱ـ در صورتی که وارث مادر یک پسر باشد تمام اموال به ایشان می‌رسد.

2 ـ اگر وارث متوفی مادر پدر مادر و فرزند پسر باشد یک سوم اموال بین والدین دو سوم دیگر به فرزند پسر می‌رسد.

3 ـ در مواردی که متوفی همسر و فرزند پسر داشته باشد یک چهارم به زوج و بقیه اموال به پسر می‌رسد

4 ـ قوانین انحصار وراثت بر تقسیم ارث مادری

وکیل پاکدشت می گوید: در مورد قوانین حصار وراثت بر تقسیم ارث مادری در مرحله اول باید گواهی فوت متوفی از ثبت احوال گرفته شود. بعد از آن وراث یا وکیل آنها به همراهمدارک هویتی وارث و گواهی فوت به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه می‌کنند وراث باید به همراه دو شاهد که از آشنایان متوفی باشد به دفتر ثبت اسناد مراجعه کنند تا وراث را تایید و استشهادی انحصار وراثت دریافت کنند به همراه مدارک گواهی فوت و استشهادی انحصار وراثت مجدداً به شورای حل اختلاف مراجعه و دادخواست گواهی انحصار وراثت یا تصدیق گواهی  انحصار وراثت بدهند همچنین باید برای مالیات بر بر ارث متوفی را محاسبه و برگه مالیات را دریافت کنند و در آخر از دادگاه تصدیق یا گواهی انحصار وراثت بگیرد رای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در مورد گواهی حذف وراثت قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

وکیل رودهن شرح می‌دهد که ملاک اعلام ورثه صدور گواهی حصر وراثت و میزان سهم الاث آنان و تقسیم ترکه قانونی و مقررات زمان فوت است و تغییرات بعدی قانون تاثیر در آن ندارد.

5 ـ جمع بندی

در موضوع ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود تقسیم ارث مادر با ارث مابقی فرقی ندارد همانند ارث پدر تقسیم می‌شود یک فرزند داشته باشد تمام اموال به او می‌رسد فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر ارث می‌برند  همچنین پدر و مادر خانمی که فوت می‌کنند از او ارث می‌برند و همچنین جنینی که اگر زنده به دنیا بیاید از متوفی مادر ارث می‌برد و در آخر در مورد ارث مادر چگونه تقسیم می‌شود باید گفت این تمام مطلب نیست و باید خاطر نشان کنم که نیاز به تخصص و مشاوره حقوقی از وکلای  مجرب است اگر سوالی یا مشاوره حقوقی در این مورد و موارد دیگری نیاز دارید با راه‌های ارتباطی زیر با ما ارتباط بگیرید.

نویسنده: موسی رضایی، کارشناس حقوق ، وکیل دادگستری

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.

ارث مادری چگونه تقسیم می‌شود

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.