منو
logo2

اختلاف وراث در تقسیم ارث

اختلاف وراث در تقسیم ارث

🔹اگر یک یا چند نفر از ورثه راضی به تقسیم ترکه نباشند، کسی که مایل است اموال تقسیم شود باید به دادگاه دادخواست تقسیم ترکه بدهد، دادگاه همه وراث را دعوت و به موضوع رسیدگی می‌کند. اگر مال قابل تقسیم باشد دادگاه سهم هر یک از ورثه را تعیین می کند ولی اگر نتوان آن را تقسیم کرد و سهم هر یک از ورثه را جداگانه به وی داد (مانند خانه ) دادگاه آن را به مزایده می‌گذارد و پس از فروش سهم هر یک از ورثه را به آنها پرداخت می کند.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.