منو
logo2

اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

اجرت المثل بعد زا مرگ همسر

🔹قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تواند در صورت مطالبه، اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.