منو
logo2

اجاره‌بها

اجاره‌بها

🔹در صورتی که موجر( اجاره دهنده) نگران پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر هست بهتر است چنین شرطی را در قرارداد خود درج نماید:

👈 در صورتیکه بیش از یک‌ماه اجاره‌بها از جانب مستاجر پرداخت نشود، موجر(مالک) حق فسخ خواهد داشت و درصورت فسخ از جانب موجر، مستاجر باید مبلغ مقطوعی رد به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.