منو
logo2

آیا مستمری همسر فوت شده بعد از ازدواج مجدد قطع می‌شود؟

آیا مستمری همسر فوت شده بعد از ازدواج مجدد قطع می‌شود؟

🔹با توجه به بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده، ازدواج همسران بازمانده بیمه‌شدگان یا مستمری‌بگیران متوفی، مانع دریافت مستمری نیست.

🔹همسران بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی بعد از ثبت درخواست خود، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب تأمین‌اجتماعی ندارند و مستمری آنان به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

🔹دختران بازمانده برای استمرار دریافت مستمری فرم تعهدنامه فرزندان اناث را در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی تکمیل کنند.

همه حقوق این سایت برای موسسه حقوقی «زعفری رحقی»محفوظ است.